Norma IFS Food verze 7 vydána!

NYNÍ VYDÁNO - IFS FOOD VERZE 7

IFS – International Featured Standards s potěšením oznamuje vydání nové normy IFS Food verze 7. IFS Food je celosvětově uznávanou normou pro posuzování výrobců potravin se silným zaměřením na bezpečnost potravin, kvalitu procesů a produktů.    

“Jsem hrdý na tuto novou verzi normy IFS Food. Je nyní stručnější, efektivnější a snadněji se s ní pracuje. Děkuji našim zúčastněným stranám, národním pracovním skupinám, Mezinárodnímu technickému výboru a Radě IFS za jejich cenné podněty a příspěvky”, řekl Stephan Tromp, výkonný ředitel IFS.

Nová verze této normy poskytuje jasnější představu o tom, co očekáváme od auditorů při provádění IFS posouzení. Požadavky mají nyní popisnější povahu a nová struktura usnadňuje práci s normou. Kladli jsme větší důraz na hodnocení na místě a méně na dokumentaci. Kontrolní seznam pro posouzení byl sladěn s požadavky GFSI Benchmarking Requirements verze 2020.1, FSMA a předpisy EU.

Posouzení podle normy IFS Food verze 7 lze provádět od 1. března 2021. Implementace bude pro všechny certifikované společnosti povinná od 1. července 2021.   

IFS Food Verze 7 stručně

  • Větší zaměření na hodnocení na místě, méně na dokumentaci
  • O 15% méně požadavků
  • Lepší struktura protokolu certifikace přizpůsobená potřebám uživatelů IFS
  • Lépe definovaný systém hodnocení
  • Jasně strukturovaná zpráva z posouzení se standardizovanými oddíly 
  • Každé třetí IFS certifikační posouzení bude neohlášené  
  • Do požadavků byla začleněna Kultura bezpečnosti potravin
  • Nové definice outsourcingu objasňují různé způsoby řízení
  • Platné GLN (Globální lokalizační číslo) bude povinné pro dodavatele z Evropského ekonomického prostoru (EEA) a Spojeného Království
  • Další nástroje k podpoře manažerů kvality, např. nové e-learningové kurzy, aktualizovaný software IFS auditXpress a aplikace IFS Audit Manager App pro interní audity

O IFS

S odbornými znalostmi obchodních řetězců, výrobců, certifikačních společností a dalších odborníků z celého světa IFS vyvíjí celosvětově uznávané normy kvality a bezpečnosti produktů i programy rozvoje.  Mnoho obchodních řetězců a majitelů značek po celém světě dává přednost certifikaci IFS. IFS certifikát jim ukazuje, že certifikovaná společnost zavedla robustní procesy zajištující, aby bezpečnost potravin a výrobků byla v souladu s právními předpisy a specifikacemi zákazníků.   

IFS k tomu nabízí podpůrné nástroje a doplňující dokumenty s cílem podpořit práci manažerů kvality. Společným cílem IFS je usilovat o nejlepší procesní systémy řízení kvality a bezpečnosti výrobků, aby koneční spotřebitelé mohli důvěřovat produktům, které nakupují.  

Více info na našich IFS konferencích a kurzech - produkty - Kurzy, konference