Novinky

Proběhla online IFS konference pro ČR, 3.11.2020

Dne 3.11.2020 proběhl již pátý ročník IFS konference o bezpečnosti potravin. Letos online z důvodu koronavirových zákazů hromadných akcí. Děkujeme všem více než účastníkům za zájem, podrobné informace o akci naleznete na www.IFSkonference.cz

Pokud máte zájem, je možné si zakoupit přístup z záznamu z konference na tomto eshopu v sekci "Kurzy, konference", případně přímo na www.qualifoodacademy.cz.

 

Proběhla online IFS konference pro Slovensko 8.10.2020

Dne 8.10.2020 proběhla první IFS konference o bezpečnosti potravin pro Slovensko. Vzhledem k situaci šlo o naši první online konferenci. 

Konference proběhla úspěšně a námi zvolený internetový portál se osvědčil. Účastnilo se kolem 80 osob, kteří měli možnost podívat se na zajímavé prezentace ze strany pracovníků centrály IFS, auditorů certifikačních společností, výrobců potravin, obchodu (Metro Cash&Carry a SAMO - Slovenská aliancia pre moderný obchod, sdružující významné obchodní řetězce působící na Slovensku). Témata zahrnovala stav norem IFS, digitální produkty databáze IFS dostupné zdarma pro všechny certifikované společnosti, informaci o nové verzi normy IFS Food, verzi 7, případovou studii na téma stahování potravin z trhu, požadavky obchodních řetězců na dodavatele, sanitaci, řízení alergenů, "clean label" strategii apod. 

Hlavním partnerem konference byla společnost SGS Slovakia, partnery TÜV SÜD Czech, veletrh Salima a QUALIFOOD Academy. 

Záznam z konference je dostupný na https://www.qualifood.cz/ifs-konference-o-bezpecnosti-potravin-nitra/

Program a další informace na https://www.ifskonferencia.sk/

Norma IFS Food verze 7 vydána!

NYNÍ VYDÁNO - IFS FOOD VERZE 7

IFS – International Featured Standards s potěšením oznamuje vydání nové normy IFS Food verze 7. IFS Food je celosvětově uznávanou normou pro posuzování výrobců potravin se silným zaměřením na bezpečnost potravin, kvalitu procesů a produktů.    

“Jsem hrdý na tuto novou verzi normy IFS Food. Je nyní stručnější, efektivnější a snadněji se s ní pracuje. Děkuji našim zúčastněným stranám, národním pracovním skupinám, Mezinárodnímu technickému výboru a Radě IFS za jejich cenné podněty a příspěvky”, řekl Stephan Tromp, výkonný ředitel IFS.

Nová verze této normy poskytuje jasnější představu o tom, co očekáváme od auditorů při provádění IFS posouzení. Požadavky mají nyní popisnější povahu a nová struktura usnadňuje práci s normou. Kladli jsme větší důraz na hodnocení na místě a méně na dokumentaci. Kontrolní seznam pro posouzení byl sladěn s požadavky GFSI Benchmarking Requirements verze 2020.1, FSMA a předpisy EU.

Posouzení podle normy IFS Food verze 7 lze provádět od 1. března 2021. Implementace bude pro všechny certifikované společnosti povinná od 1. července 2021.   

IFS Food Verze 7 stručně

  • Větší zaměření na hodnocení na místě, méně na dokumentaci
  • O 15% méně požadavků
  • Lepší struktura protokolu certifikace přizpůsobená potřebám uživatelů IFS
  • Lépe definovaný systém hodnocení
  • Jasně strukturovaná zpráva z posouzení se standardizovanými oddíly 
  • Každé třetí IFS certifikační posouzení bude neohlášené  
  • Do požadavků byla začleněna Kultura bezpečnosti potravin
  • Nové definice outsourcingu objasňují různé způsoby řízení
  • Platné GLN (Globální lokalizační číslo) bude povinné pro dodavatele z Evropského ekonomického prostoru (EEA) a Spojeného Království
  • Další nástroje k podpoře manažerů kvality, např. nové e-learningové kurzy, aktualizovaný software IFS auditXpress a aplikace IFS Audit Manager App pro interní audity

O IFS

S odbornými znalostmi obchodních řetězců, výrobců, certifikačních společností a dalších odborníků z celého světa IFS vyvíjí celosvětově uznávané normy kvality a bezpečnosti produktů i programy rozvoje.  Mnoho obchodních řetězců a majitelů značek po celém světě dává přednost certifikaci IFS. IFS certifikát jim ukazuje, že certifikovaná společnost zavedla robustní procesy zajištující, aby bezpečnost potravin a výrobků byla v souladu s právními předpisy a specifikacemi zákazníků.   

IFS k tomu nabízí podpůrné nástroje a doplňující dokumenty s cílem podpořit práci manažerů kvality. Společným cílem IFS je usilovat o nejlepší procesní systémy řízení kvality a bezpečnosti výrobků, aby koneční spotřebitelé mohli důvěřovat produktům, které nakupují.  

Více info na našich IFS konferencích a kurzech - produkty - Kurzy, konference

Termín IFS konference v roce 2020

Zablokujte si termín 3.11.2020 pro letošní IFS konferenci o bezpečnosti potravin. Těšíme se na setkání s vámi!